Världen satsar på biobränslen

Under de senaste åtta åren har produktionen av biodiesel ökat med 1 000 procent och etanolproduktionen med 300 procent, men det är endast ett fåtal länder som står för majoriteten av produktionen. Politiska beslut och god tillgång till råvaror är några av orsakerna.

Informationen kommer från en rapport gjord av International Energy Agency, IEA, som har granskat produktionen av biobränsle i 21 producerande länder.
Den globala produktionen av biodiesel har ökat tiofalt under de senaste åtta åren från mindre än en miljard liter per år till 10,9 miljarder liter per år och kan ytterligare fördubblas fram till 2012. Produktionen av bioetanol har även den ökat kraftigt, från 20 miljarder liter per år 2000 till 66,6 miljarder liter per år 2008 och kan överstiga 90 miljarder liter 2012.

 

Illustration: Malin Strandli

Några få länder

Det är främst tre länder som står för den stora produktionsökningen av både biodiesel och bioetanol och det är USA, Brasilien och Tyskland. Tillsammans kan de redovisa över hälften av biodieselproduktionen och tre fjärdedelar av bioetanolproduktionen.
Sverige ligger på en 10:e plats, med 127 miljoner liter per år när det gäller produktion
av biodiesel och på en 12:e plats med 65 miljoner liter per år när det gäller bioetanol.
Över 99 procent av produktionen är så kallad första generationens biobränslen inkluderande socker- och stärkelsebaserad etanol och biodiesel gjord från oljeväxter eller restolja från industriell produktion.

Årlig biobränsleproduktion
Biodiesel
(miljoner liter)
Bioetanol
(miljoner liter)
Tyskland: 3 180 USA: 36 300
USA: 2 650 Brasilien: 24 497
Nederländerna: 1 372 Kina: 2 448
Frankrike: 991 Canada: 870
Spanien: 926 Tyskland: 730
Storbritannien: 347 Frankrike: 578
Australien: 260 Spanien: 578
Österrike: 252 Australien: 164
Portugal: 227 Storbritannien: 153
Sverige: 127 Polen: 151
Från 1:a till 2:a generationen

Enligt rapporten från IEA beror koncentrationen av biobränsleproduktionen till ett fåtal länder på att dessa länder har haft en stor politisk drivkraft i att hitta biobränslealternativ till oljebaserade drivmedel. Det är en indikation på att politiska beslut kan spela en stor roll i att driva på produktionen av alternativa drivmedel. Rapporten pekar också på att många av de stora producenterna av biobränslen börjar att förändra sina strategier och satsa mer på produktion av så kallade andra generationens biobränslen producerade från avfall, energigrödor och andra material baserade på cellulosa, men även alger och andra innovativa produktionssätt av biobränslen. Just nu produceras väldigt lite bioenergi från cellulosa, mindre än 0,1 procent av den totala produktionen i de 21 länder som rapporten behandlar kommer från cellulosa.

Olika satsningar

I USA har man beslutat att etanolproduktion från majs ska begränsas till 56,8 miljoner liter per år 2015, vilket är cirka 22 miljoner mer än produktionen 2008. Istället ska man satsa på andra generationens biobränslen med målet att dessa bränslen ska överstiga produktionen av konventionella biobränslen 2021.
Även Tyskland ökar fokus på hållbarhet i bränsleproduktionen och den linjen har flera andra länder i Europa hoppat på, men Brasilien håller kvar sitt fokus och fortsätter satsa på första generationens biobränslen.
Brasilien var tidiga med att satsa på etanolproduktion till bränsle. Det var efter den första oljekrisen på 1970-talet som Brasilien bestämde sig för att minska sitt beroende av fossila bränslen genom etanolproduktion. De har ett optimalt klimat för ändamålet genom att de kan ta två skördar sockerrör per år.
Idag kontrollerar Brasilien mer än 75 procent av världens exportmarknad när det gäller etanol, med handel till främst Europa, Korea, Japan och till viss del USA. Många länder, inkluderat Japan och EU, har räknat med brasiliansk etanol i sina bioenergistrategier. Brasilien ökar också kraftigt sin produktion av biodiesel, men den produktionen är just nu ämnad för hemmamarknaden.

Sofie Logardt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 13 november 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste