Skogssällskapet satsar på forskning

Skogssällskapet bjuder nu in forskare vid landets universitet, högskolor och forskningsinstitut att tävla om åtta miljoner kronor. Uppdraget är att ta fram beslutsunderlag för att bättre kunna hantera skogsägarnas många olika mål.

– Vissa skogsägare vill maximera sin avkastning, andra vill klimatsäkra sin skog, spara till pensionen eller höja fastighetens marknadsvärde. Vissa vill ha en naturskog, andra vill ha bättre jakt eller andra naturupplevelser, säger Sverker Johansson, informationschef vid Skogssällskapet, i ett pressmeddelande.
– Det behövs avancerade beslutsstöd med enkla gränssnitt så att skogsägarna kan beakta flera olika mål, över längre tidshorisonter och få bättre ekonomiska beslutsunderlag än vad dagens ganska enkla skogsbruksplaner erbjuder, fortsätter Sverker.

Fokus på biobränsle
Särskilt fokus kommer också att läggas på biobränsle, som blivit en mycket viktig produkt från skogen vid sidan av virke och upplevelser.
– Biobränslets insteg på marknaden förändrar mycket, menar Sverker Johansson. Vi måste se över skötselstrategiernas ekonomi och få nya metoder i praktisk drift. Markens näring, liksom skogens arter och vattenmiljöer påverkas om vi använder mera av trädens biomassa. Nya sätt att sköta skogen ger effekter som vi behöver veta mera om i förvaltningen.  

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 21 oktober 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste