Biobränsle istället för sågverk

Bioenergi kanske kan bli framtiden för nedlagda sågverk. Sveaskog planerar bygga upp ett biobränslecentrum på Lövholmen i Piteå och i ångermanländska Backe tänker företagaren Svante Westin starta tillverkning av träbriketter på det tidigare sågverksområdet, skriver Länstidningen Östersund.

Målsättningen är att få igång en begränsad verksamhet inom företaget Fjällsjö Bioenergi, som ägs av Svante Westin, redan före oktobers utgång. Flera maskiner har redan köpts in, och inom ett år räknar Backeföretagaren med att bolaget ska omsätta 30 miljoner kronor och ha sex anställda. På lite längre sikt är förhoppningen att den här biobränslesatsningen ska kunna omsätta 120 miljoner kronor.
Det inköpta området, som tidigare ägdes av Backe Trä AB, omfattar 18 hektar och 400 kvadratmeter kontorslokaler. De utrymmen som inte behövs för brikettillverkningen hoppas Westin kunna hyra ut till andra verksamheter.
– Det här är en av Norrlands bästa industritomter. Det är ingenting som är förstört och sedan finns det stora asfalterade ytor. Precis utanför området går också Inlandsbanan, och råvaran finns utanför knuten, säger Westin till LT.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 09 oktober 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste