Sveaskog ger Lövholmen nytt liv

I somras stängdes sågverket, men nu kan Lövholmen få nytt liv – den här gången som bas för en bioenergisatsning som Sveaskog planerar i Piteå. Den statliga skogsjätten har tecknat en avsiktsförklaring med Setra Group om att köpa mark, byggnader och viss utrustning på det före detta sågverksområdet.

På Lövholmen planerar Sveaskog att dels bygga upp ett centrum för den operativa driften av biobränsleverksamheten i regionen, dels utveckla nya tekniker för produktion av drivmedel baserade på skogsbränslen. Men innan affären kan genomföras ska en så kallad due diligence, en typ av företagsbesiktning, genomföras som ska vara klar i slutet av oktober, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Stor potential
På en växande biobränslemarknad vill Sveaskog utnyttja potentialen som finns i skogsrika Norrbotten att öka produktionen och försäljningen av det förnybara bränslet. För att det ska bli möjligt behövs effektivare transport- och logistiklösningar. Det som man planerar bygga upp på Lövholmen är bland annat terminaler för tvättning, torkning och paketering samt lagring av biobränsle.
I planerna ingår också utvecklingssatsningar och försöksverksamhet kring biodrivmedel.
– Piteå är ett kunskapscentrum kring skogsbaserade drivmedel. Sveaskog är delägare i SunPines talldieselfabrik på Haraholmen som nu byggs och vi har bidragit till utvecklingen av svartlutsförgasningen vid SmurfitKappa. På Lövholmen vill vi, i samverkan med den samlade kompetensen i Piteå, genomföra och demonstrera försök kring tekniker för biodrivmedel baserade på skogsbränsle såsom grenar, toppar, stubbar och röjningsvirke, säger Ann-Britt Edfast, Sveaskogs forsknings- och utvecklingchef, i pressmeddelandet.

Pilotanläggningar planeras
Sveaskog planerar att etablera en pilotanläggning för produktion av drivmedel genom direktförgasning av skogsbränsle. Det sker tillsammans med bland andra Energitekniskt centrum, ETC, Infjärdens Värme och SmurfitKappa. Om projektet blir framgångsrikt kan kommersialisering bli aktuell om cirka fem år.
Det statliga skogsbolaget utreder även möjligheterna att etablera en pilotanläggning för att tillverka pyrolysolja av skogsbränsle. Oljan kan användas som ”eldningsolja” eller vidareförädlas till fordonsbränsle.
– För vår del fortsätter nu konsolideringen av produktionen i norra Sverige till sågverken i Malå och Rolfs. Merparten av den maskinella utrustningen på Lövholmen, inklusive såglinjen, kommer att flyttas och användas vid koncernens övriga anläggningar, säger Setras koncernchef Börje Bengtsson i ett pressmeddelande.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 07 oktober 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste