Sveaskog sanerar förorenad mark

Just nu sanerar Sveaskog den förorenade marken vid ett gammalt sågverk vid sjön Lien i Riddarhyttan i Västmanlands län.

Sveaskog har ingen koppling till verksamheten, som är nedlagd sedan 1970-talet, men har som markägare fått ansvar för att sanera området från gifter. Enligt Sveaskog har Länsstyrelsen klassat Riddarhyttans före detta sågverk som ett av de mest förorenade områdena i Västmanlands län. I marken finns tungmetaller, arsenik och dioxiner. Föroreningarna kommer från impregneringsverksamhet med CCA-medel och pentaklorfenoler. Företaget som drev sågverket har gått i konkurs och eftersom det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare kan fastighetsägaren i vissa fall få ansvar för att åtgärda föroreningarna.

Större delen av det förorenade området ägs av Skinnskattebergs kommun och saneras med medel från Naturvårdsverket. Sveaskog sanerar den dioxinförorenade spåndeponi som ligger på företagets mark. Arbetet inleddes i slutet av augusti och beräknas pågå till mitten av november.
- Spåndeponin ligger illa till precis vid sjöns kant. Hade vi inte gjort någonting så hade hela deponin sannolikt rasat ut i sjön med tiden så det var dags att ingripa, säger Jessica Nordin, miljötekniker på Sveaskog i ett pressmeddelande.

De förorenade jordmassorna kommer att omvandlas till fjärrvärme i Eons förbränningsanläggning i Norrköping. I slutet av oktober beräknas alla massor vara borta från området och Sveaskog kan återställa marken.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 22 september 2009

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera