Från skogen till pannan

Från skogen till Sveriges största kraftvärmepanna via en sprillans ny tågterminal. Den resan i bioenergins spår utgjorde temat för den andra dagen i årets upplaga av Föreningen Skogens höstexkursion som arrangerades nyligen med Mellanskog som värd.

Första programpunkten under den andra dagen av årets höstexkursion hölls i en pågående energigallring på marker som ägs av Hans Hurtig, Västerkumla gård, väster om Södertälje. Deltagarna fick bland annat ta del av Mellanskogs kalkyler för hur en sådan här gallring kan bli lönsam. Foto: Arne Lundh
 Drygt 130 personer från olika delar av Skogs-Sverige hade mött upp, och i deltagarvimlet sågs bland annat de två generaldirektörerna Monika Stridsman, Skogsstyrelsen, och Maria Ågren, Naturvårdsverket.
Första programpunkten var en pågående energigallring i ett 22-årigt självföryngrat tallbestånd på Västerkumla gårds marker cirka en och en halv mil väster om Södertälje. Där berättade bland annat Mellanskogs virkeschef Sture Karlsson och biobränslechefen Staffan Persson om hur man jobbar med biobränslehanteringen i dag och hur man ser på framtiden för den här expanderande delen av skogsbruket.
– Det här sortimentet har kommit för att stanna, men det är fortfarande förfärande dyrt att ta vara på skogsbränslet. Vi har en lång väg kvar att gå innan vi får en vettig lönsamhet, sa Sture Karlsson.

– Energigallring kan man också se som en kvalitetsinriktad låggallring, men det är inget alternativ till ungskogsröjning, sa Mellanskogs biobränslechef Staffan Persson när han berättade hur man jobbar med biobränslehanteringen. Foto: Arne Lundh

 

Naturlig del

I Mellanskogs strategiplan för biobränslehanteringen, som man räknar med att fördubbla inom de närmaste åren, har tre nyckelområden pekats ut – ökat värde, sänkta kostnader och systemutveckling. Bland annat måste arbetet med skogsbränslet ingå som en naturlig del i produktionssystemen, påpekade Staffan Persson.
– Bränslepriset måste in i våra beräkningsalgoritmer på samma sätt som massa- och timmerpriserna, sa han.
I framtiden ser Mellanskog skogsbränslet som en naturlig del i det övriga sortiment som kommer att variera över tiden, och där handeln med bränslet har internationaliserats. Men för att komma dit behövs det tekniska innovationer, konstaterade Staffan Persson.
Och det är ett område som Maria Iwarsson Wide på Skogforsk jobbar med. Bland annat har hon tittat på metoder för hur avverkningen av biobränsle kan göras mer kostnadseffektiv.


Matarhjul behövs

Till exempel har Maria Iwarsson Wide undersökt hur man kan effektivisera arbetet genom att öka antalet sammanförda stammar i en så kallad krancykel. Här finns nämligen stora tidsvinster att göra.

Maria Iwarsson Wide redogjorde för de undersökningar som gjorts vid Skogforsk där man tittat på olika metoder för att göra avverkningarna av skogsbränsle mer kostnadseffektiva. Foto: Arne Lundh

I dag får man i genomsnitt med 2-3 stammar i en krancykel, men målet måste på sikt vara 6-8 stammar. För att det ska bli möjligt måste aggregat med matarhjul utvecklas, menade Skogforsk-forskaren, som också har undersökt vilka fällningsmetoder som fungerar bäst.
– I ett bestånd med 5 000 stammar per hektar, och en stamhöjd på sju meter i genomsnitt, är det ingen större skillnad i effektivitet mellan klipp, klinga eller svärd. Men däremot visar våra tester att aggregat med klinga ser ut att fungera bäst i klena bestånd, berättade Maria.


Unik terminal

Nästa anhalt på ”bioenergiresan” var den alldeles nybyggda tågterminalen i Nykvarn som ska tas i bruk den 1 oktober. Där ska, som Skogsaktuellt tidigare berättat, Söderenergi ta emot och lagra cirka 40 procent av det skogsbränsle som ska försörja det nya kraftvärmeverket – Sveriges största – i Igelsta strax utanför Södertälje.
– Den här terminalen är historisk. Det är nämligen den första som är speciellt anpassad för biobränslehantering. Vi planerar också för ska bli möjligt att köra med ellok ända in på området, berättade Per Winberg från Green Cargo.
På det åtta hektar stora terminalområdet, som kostat 127 miljoner kronor att bygga, kan Söderenergi hålla ett buffertlager som motsvarar 100 gigawattimmar (Gwh). Det räcker till ungefär tre veckors produktion vid Igelstaverket, förklarade Söderenergis bränslechef Jan Steinle.


– Skogsbränsle är bra som förnybar energi, förutsatt att naturskyddet och mångfalden hålls intakt, sa Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson när han avslutade paneldiskussionen. I bakgrunden lyssnar Svenska Biooenergiföreningens vd Gustav Melin. Foto: Arne Lundh
 
– Köparen avgör, sa Bengt-Anders Johansson, Moderaterna, på frågan från debattledaren Staffan Ling om hur skogsråvaran ska användas. I bakgrunden ses Irene Oskarsson, Kristdemokraterna, (till vänster) och Marie Wickberg, Centerpartiet, under den paneldebatt som avslutade årets höstexkursion. Foto: Arne Lundh

 

Eldas, sågas eller kokas?

Höstexkursionen avslutades sedan vid Igelsta kraftvärmeverk med en paneldebatt där representanter för samtliga riksdagspartier deltog tillsammans med Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson och Svenska bioenergiföreningens, Svebios, vd Gustav Melin.
Det som bland annat diskuterades var vad den svenska skogen ska vara till för.
Ska den eldas, sågas eller kokas, frågade skicklige moderatorn Staffan Ling lite provokativt, men varken panelen eller publiken nappade riktigt på kroken.
Debatten ville aldrig riktigt tända till, utan samförståndets anda vilade till största delen över diskussionen. Den hölls passande nog i en av de tre stora silorna som ska inrymma bränslet till det nya kraftvärmeverket som går i kommersiell drift i början av nästa år.

Holmen Skogs vd Björn Andrén sammanfattade dagen på ett bra sätt när han svarade på en fråga från Staffan Ling om hur man ska se på biobränslehanteringen i skogen :
– Den har skapat en annan typ av virkesmarknad. Skogsbränslet har blivit ett alternativ till massaveden. Det är bra och något vi inte haft förut. Det innebär också att skogsägaren kan få ut lite mer ur sitt skogsbruk.
– Bioenergin har också satt ett golv som håller uppe priset på massaveden, påpekade Christer Segerstéen, ordförande för LRF Skogsägarna.

 


Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 21 september 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste