Här byggs en storförbrukare av skogsbränsle

En blivande storförbrukare av skogsbränsle byggs just nu strax utanför Södertälje.
Den nya biobränsle­pan­nan vid Igelsta kraft­­värme­verk blir Sveriges största.
Pannan kommer att svälja 2 000 ton bränsle per dygn och huvud­bränslet hämtas från skogen.

Sylwe Wedholm är chef för bränsleavdelningen på Söderenergi och ska tillsammans med ingenjören Katja Pettersson se till att försörjningen till det nya värmekraftverket i Igelsta fungerar. – Vi kan tekniken från det befintliga värmeverket. Skillnaden blir att alla volymer ​ nu är mycket större, säger de. Foto: Arne Lundh
Om ett knappt halvår, den 1 januari nästa år, ska anläggningen tas i kommersiell drift.
– Det ska bli riktigt, riktigt spännande när vi kör igång. På bränslesidan är det här en volymmässigt stor utmaning, säger Sylwe Wedholm, avdelningschef på bränsleavdelningen vid Söderenergi.
Bränslet till den nya kraftvärmepannan kommer att lagras i tre stora silor som vardera rymmer 10 000 kubikmeter. I två av dessa silor ska skogsbränsle lagras, i huvudsak flisad grot men även flis av bark, stubbar, energigrödor samt spån.

Räcker fyra dygn
I den tredje silon bunkras returbränsle. Det är pellets som tillverkas av papper, plast och trä.
– De här 30 000 kubikmetrarna räcker till fyra dygns körning. Om man omsätter det till antal lastbilstransporter så kommer pannan att kräva tre-fyra bilar per timme. I den gamla pannan härintill räckte det med en biltransport i timmen. Så det är helt andra volymer vi kommer att jobba med nu, säger Katja Pettersson, bränsleingenjör vid Söderenergi.
Fördelningen mellan de olika bränsleslagen är cirka 65 procent skogsbränsle, 25 procent returbränsle och resterande 10 procent stycketorv. Totalt under en driftsäsong kommer man att förbruka cirka 1,5-2 miljoner kubikmeter skogsflis i stjälpt mått.

Säkrade volymer
Söderenergi har redan säkrat volymerna av skogsråvara för de närmaste åren vilket givetvis är en fördel på en allt hetare biobränslemarknad där efterfrågan och priser hela tiden ökar. Det mesta av skogsbränslet köps i Sverige och bland leverantörerna återfinns flera av de största skogsbolagen som exempelvis Sveaskog, Såtab, Södra och SCA.
– Vi köper också en del skogsråvara och torv i Baltikum och Finland, berättar Sylwe Wedholm.

Viktig terminal
En stor del av skogsbränslet ska köras med tåg till en terminal som just nu håller på att byggas i grannkommunen Nykvarn. Där kommer också Igelstaverket att ha lager och buffert på ett åtta hektar stort område.
– Terminalen i Nykvarn blir väldigt viktig för oss. Vi ska hyra in oss där de första åren, men har sedan möjlighet att köpa loss den efter ett antal år. Och så kommer det nog att bli. Helst hade vi velat ha lager- och buffertyta här intill kraftvärmeverket, men det gick inte av byggnadstekniska skäl, säger Sylwe Wedholm.
– Och så fort terminalen blir klar i början av oktober ska vi börja bygga upp en buffert i Nykvarn. Det beror bland annat på att vi inte har någon större erfarenhet av hur det fungerar med tågtransporter. Tidigare har bränslet i huvudsak levererats med båtar och bilar, inflikar Katja Pettersson.

Egen kaj
Även i fortsättningen kommer nästan hälften, 40 procent, av bränslet att levereras med fartyg till Igelstaverket. Söderenergi har en egen kaj i närliggande Södertälje kanal som kan ta emot två fartyg samtidigt.
Därifrån kommer bränslet med hjälp av stora bandtransportörer via två fickor vid hamnen att transporteras till siloanläggningen på baksidan av kraftvärmeverket.
Man har också möjlighet att lagra bränsle vid en terminal i Stora Vika väster om Nynäshamn om de övriga lagringsmöjligheterna inte skulle räcka till, berättar Katja Pettersson.
– Det gäller att gardera sig. Vi vet ju inte hur det kommer att bli när nu volymerna ökar så mycket. Vi har haft fullt sjå ibland att få fram bränsle till den befintliga pannan när till exempel ett fartyg har frusit fast på vägen hit. Därför måste vi ha bra buffertmöjligheter, säger hon.

2,5 miljarderssatsning
Transporterna från terminalerna i Nykvarn och Stora Vika ska ske med lastbilar. För att klara den ökade trafiken har en ny väg byggts till Igelsta, och man har också utökat mottagningstiden vid kraftvärmeverket till 16 timmar per dyn på vardagar samt infört ett extra lördagsskift.
Men totalt sett skapar inte den här 2,5 miljarderssatsningen, som görs av produktionsbolaget Söderenergis huvudman, de tre kommunerna Södertälje, Huddinge och Botkyrka, så värst många fler arbetstillfällen.
– Vi har utökat med ett tiotal personer. Det innebär att vi blir 127 anställda totalt här på Igelstaverket. Driften av den nya och gamla anläggningen sköts av sex man per skift, som även ska fjärrstyra värmeverket i Fittja. Dessutom kommer vi att hyra in folk om behov finns, säger Sylwe Wedholm.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Fakta

► Den nya CFB-pannan, levererad av det finska företaget Foster Wheeler, ger möjlighet att samtidigt producera cirka 185 megawatt (MW) fjärrvärme och 85 megawatt elektricitet. Elproduktionen motsvarar ungefär 100 000 villors förbrukning av hushållsel.
► Turbinen, som ska installeras i början av oktober, levereras av Siemens. Den tillverkas i tre olika länder – Österrike, Italien och Tyskland.
► Den totala bränsleförbrukningen för Söderenergi beräknas öka med cirka 50 procent när den nya pannan är i full drift.
► Utsläppen av koldioxid inom Söderenergis produktion beräknas minska med 75 000 ton per år. Då är även den ökade lastbilstrafiken från terminalerna i Nykvarn och Nykvarn medräknad i kalkylen.

Artikeln publicerades måndag den 13 juli 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste