”Dikesrensning i skogen kan skada klimatet”

Dikesrensning i skogen kan skada både klimat och biologisk mångfald. Det anser Naturskyddsföreningen som ser flera problem med att rensning av diken i syfte att öka tillväxten blir allt vanligare.

Dikesrensning utförs på blöt eller fuktig skogsmark och innebär att gamla skogsdiken fördjupas och rensas för att öka avrinningseffekten och på så vis sänka grundvattennivån i skogsmarken. Ofta handlar det om diken som helt eller delvis har förlorat sin tidigare funktion. Effekten på miljön blir därför stor, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande, och räknar upp ett antal områden som påverkas:
► Skogsekosystemet som berörs direkt påverkas kraftigt när vattennivån ändras. 
► Miljön i angränsande sjöar och vattendrag påverkas kraftigt av dikesrensning. Vattenkvaliteten kan försämras av ökad avrinning samt ökat läckage av kvicksilver, kväve och transport av slam.
► Klimatet påverkas negativt av dikesrensning. När omsättningen i marken ökar, vilket är syftet med åtgärden, ökar avgången av växthusgaser, både koldioxid, metan och lustgas.
Därför anser Naturskyddsföreningen att en rad restriktioner behöver införas för dikesrensning.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 16 juni 2009

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste