Biobränsle i fokus på skogsdag

För bara några år sedan var det överutbud, dåliga priser och köparens marknad.
Nu är det tvärtom. Biobränsle har blivit hett och efterfrågekurvan pekar stadigt uppåt.

Bengt Karlsson, försäljningsledare för biobränsle hos Sveaskog i Bergslagen, förutspådde en mycket ljus framtid för skogsproducerat biobränsle.
– Och det kommer att bli helt andra priser när den europeiska marknaden snart öppnar sig på allvar, förklarade Bengt Karlsson, försäljningsledare inom biobränsle på Sveaskog i Bergslagen, när han inledningstalade vid den biobränsledag som arrangerades i Örebro nyligen.
Han räknar med att export av biobränsle kommer att starta om ungefär ett år. I hela Europa ligger man i startgroparna för att bygga stora kraftvärmeverk där en stor del av råvaran kommer vara skogsbränsle.
– Men även här i Sverige ökar efterfrågan hela tiden. I till exempel Södertälje byggs det nu ett nytt kraftvärmeverk som kommer att ha en årsförbrukning motsvarande 700
Ungefär 170 personer av 193 anmälda mötte upp när Sveaskog anordnade en biobränsledag i Pilängen strax utanför Örebro nyligen.

000 fastkubikmeter under bark. Det är lika mycket råvara som ett medelstort massabruk förbrukar under ett år, berättade Bengt Karlsson.

Han pekade också på de nationella mål om en övergång till förnyelsebar energi man enats om inom EU och som ska vara uppfyllda 2020. Här räknar man med att den nuvarande användningen av fossila bränslen till stor del kommer att ersättas med biobränsle.
– Sverige som en av de ledande skogsnationerna i Europa kommer att spela en väldigt viktig roll i det omställningsarbetet, menade Bengt Karlsson.

Ljusa framtidsutsikter

Det är med andra ord en mycket positiv bild som målas upp när det gäller framtiden för biobränsle. Den bekräftas också av Sveaskogs egna försäljningssiffror det senaste året.
I fjol ökade man omsättningen för biobränsledelen med 22 procent i värde och 8 procent i volym. Och under första kvartalet i år sålde man 51 procent mer biobränsle jämfört med samma period 2008.
Ambitionen är att fram till 2013 fördubbla leveranserna av biobränsle till motsvarande fyra terrawattimmar (TWh). Basen i erbjudandet till kunderna kommer att vara grot, grenar och toppar. Men man tittar nu även på möjligheterna till stubbrytning.
Potentialen är stor – 21-34 gigawattimmar (GWh) årligen räknar man med – eftersom energiinnehållet i stubbarna är högre, men än så länge är produktionskostnaderna för höga. Dessutom finns det en del miljöhänsyn som måste tas.
– Men vi försöker nu hitta metoder så att vi kan nå rimliga kostnader och en produktion som stämmer med miljökraven, berättade Mathias Carlsson, bioenergisäljare på Sveaskog.

Grothantering i fokus

Vid skogsdagen i Örebro var det dock grothanteringen som stod i fokus. De drygt 170 deltagarna fick vid fem olika stationer ta del av olika modeller hur biobränslet produceras. Till exempel visade Kullen Biobränsle AB hur buntning av grot går till.
– Vi använder framförallt buntning vid längre transporter. Det är både effektivare och mer ekonomiskt eftersom buntarna tar mindre plats. Vi räknar med att man får med ungefär 80 buntar i ett lass. Obuntat går det att köra motsvarande 60 buntar, förklarade Markus Karlsson, produktionsledare på Sveaskog.
Det blir också mindre spill, högre energiinnehåll och lättare att beräkna värdet när groten komprimeras. I runda slängar motsvarar nämligen en bunt, som väger kring 300 kilo och är ungefär tre meter lång, en megawattimme (MWh) i energivärde.
Men för att det alltmer efterfrågade skogsbränslet överhuvudtaget ska vara lönsamt måste det hanteras rätt på vägen ut ur skogen.
– Tänk på kvaliteten. Bra grot ger bra betalt. Så enkelt är det, sa Johan Svensson, affärsutvecklare och logistiker vid Sveaskog i Götaland, som höll i informationen vid en av stationerna.
– Det ska vara så fritt som möjligt från föroreningar. Det är a och o. Fukthalten får heller inte vara för hög. Därför är det viktigt att täcka över vältan. Och så ska groten vara framkörd till bilväg, fortsatte han.
Övriga entreprenörer som medverkade på biobränsledagen i Örebro var TM Skog, som visade en skotare utrustad med klippaggregat för röjningsarbete samt en flyttbar kross för flisning av biobränsle. Maskinflisning i Laxå demonstrerade en amerikansk höghastighetsrivare som flisar grotbuntar och stubbar.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 02 juni 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste