Sameldning av biomassa och kol - stor möjlighet för Sverige

Sameldning av biomassa och kol i befintliga kolkraftverk kan öka bioenergianvändningen inom EU avsevärt, visar en doktorsavhandling av Julia Hansson vid Chalmers. Det kan innebära att efterfrågan på svenskt biobränsle ökar starkt i framtiden.

Julia Hansson har undersökt möjligheterna att elda både biomassa och kol i europeiska kolkraftverk. Foto: Chalmers.

I Sverige har vi inte så många kolkraftverk och därmed en relativt liten potential för sameldning. Men däremot kan en ökad efterfrågan på biomassa för sameldning i andra delar av Europa innebära en ökad efterfrågan av svensk biomassa i framtiden.

Genom att byta ut en del av kolet i kolkraftverkens bränsle till biomassa, så kallad sameldning, kan dagens kraftverk användas samtidigt som fossila koldioxidutsläpp minskar och förnybar el produceras.

Julia Hansson vid Chalmers har tillsammans med forskarkollegor undersökt förutsättningarna för förnybar el baserad på sameldning av biomassa och kol i EU. De visar att i länder med relativt mycket kolbaserad el, till exempel Polen, Tyskland, Danmark och Tjeckien, skulle kraftigt ökad sameldning kunna ge ett mycket betydelsefullt bidrag till nationella mål för förnybar el.

- Jämförelsen visar att sameldning har en betydande potential och kan ha stor betydelse för att nå till exempel EU:s mål för förnybar energi till 2020, säger Julia Hansson

- Länderna måste inte förlita sig på inhemsk biomassa. Nästan hälften av dagens kolkraftverk ligger relativt nära kusten eller större farbara vattenvägar och har därmed möjlighet att importera biomassa, säger Julia Hansson.

Julia Hansson presenterar resultaten i sin aktuella doktorsavhandling. "Perspectives on future bioenergy use and trade in a European policy context". Där studerar hon också förutsättningarna för en storskalig internationell bioenergihandel samt möjligheten för EU att producera mer konkurrenskraftiga biodrivmedel från biomassaförgasning, genom att ta vara på värmeöverskottet från sådan produktion i EU:s fjärrvärmesystem.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 19 maj 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste