Rörvik Timber ansöker om företagsrekonstruktion

Bolaget kan på grund av brist på likvida medel inte betala sina förfallna skulder.

Den svaga marknaden i kombination med att Rörvik Timber har ökat försäljningen på marknader med längre betalningsvillkor har medfört en ansträngd likviditet, enligt företagets hemsida. Dessa svårigheter har lett till att det kan antas att bolagen på grund av brist på likvida medel inte kan betala sina förfallna skulder.
Rekonstruktionen syftar till att frigöra kapital i form av minskad lagerhållning och reglera kundfordringsmassan. Dessutom ska kapaciteten anpassas till rådande marknad för att möjliggöra en uthållig lönsamhet, enligt företaget.

 

13 bolag berörs

De bolag som idag har ansökt om företagsrekonstruktion är Rörvik Timber AB, Rörvik Timber Holding AB, Rörvik Timber Sales AB, Rörvik Skog AB, Rörvik Timber Boxholm AB, Rörvik Timber Myresjö AB, Rörvik Timber Tranemo AB, Rörvik Timber Rörvik AB, Rörvik Timber Sandsjöfors AB, Rörvik Timber Tvärskog AB, Rörvik Timber Linghem AB, Rörvik Timber Stock AB och Wijkström Timber AB.


Förädling påverkas ej

De bolag, inom koncernen, som sysslar med förädlingsverksamhet berörs inte av ansökan. Dessa bolag är BJU i Rottne AB, AB Burseryds Listfabrik, Nordic Wood Treatment AB och Rörvik Swedfore AB. Inte heller de två utländska bolagen Norsk Virke AS och Niels Ulrich Pedersen AS påverkas.

Artikeln publicerades torsdag den 30 april 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste