Pulverbränsle kan ge nya jobb

Förhoppningarna på fordonsbränsle från skogen är stora och en anläggning på Röbäck i Umeå drar till sig intresse från hela världen, rapporterar SVT:s Västerbottennytt. Forskarna hoppas att deras pulverbränsle ska kunna skapa nya jobb i Norrlands inland. Energimyndigheten tror på idén och satsar över 40 miljoner kronor på forskningsprojektet.

Forskare från Umeå Universitet använder biomassa som flis för att tillverka pulverbränslet. Det går sedan att använda i nästan vilken energitillämpning som helst. Ett exempel är syntetisk diesel för fordon.
Det är rostningen som kallas torrifiering som är det finurliga. Flisen rostas, mals ner och görs till pellets vilket gör biomassan enkel att hantera.
Torrifieringen innebär visserligen att ungefär tio procent av energin från biomassan går förlorad. Men det tas igen på hanterbarheten.
En industriell utvecklingsanläggning ska byggas i Örnsköldsvik och stå klar 2010. Och om allt går bra kan fler fabriker byggas.
– Integrerat med kraftvärmeverk, värmeverk eller med fristående anläggningar. Där biomassan finns, säger Anders Nordin, professor i energiteknik och termisk processkemi.
Men nu reser skeptikern ett varnande finger. Liknande tongångar har hörts förut när etanolfabriker skulle frälsa Norrlands inland.
– Alla har vi ju lärt oss av Sekabs utveckling. Det här är så mycket enklare. Det är mer att likna vid pelletsboomen som kom, säger Anders Nordin.


Artikeln publicerades tisdag den 21 april 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste