Sveaskog i nytt samarbete med Umeå Energi

Sveaskog har tecknat ett avtal med Umeå Energi om att leverera biobränsle till deras nya kraftvärmeverk i Dåva, utanför Umeå. Den första leveransen på 30000 kubikmeter energived sker innan sommaren.

Dåva kraftvärmeverk.
Foto: Johan Gunseus

– Det nya kraftvärmeverket i Dåva gör att det finns en avsättning för skogsråvaran även i sämre tider. Vi är beroende av en stabil leverans av bränsle och vill därför ha en långsiktigt relation med de stora skogsägarna, där Sveaskog är en, säger Sigrid De Geyter, bränslechef på Umeå Energi.

Sveaskog kommer att leverera energived i sin första volym. Om det blir aktuellt med fler leveranser efter sommaren kommer dessa även att bestå av ett traditionellt biobränslesortiment som grot (grenar och toppar).

Umeå Energi invigde sitt nya kraftvärmeverk i Dåva utanför Umeå i februari, en anläggning som ska produceras 105 megawattimmar. Umeå Energis fjärrvärmenät täcker 80 procent av lokalarean i Umeå. Den nya anläggningen är avsedd att eldas uteslutande med biobränsle, i form av sågverksbiprodukter, skogsbiprodukter och torv. Anläggningen kommer förutom fjärrvärme även att producera el.

Artikeln publicerades tisdag den 14 april 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste