Tydligare regler för dikesrensning

Regelverket kring dikesrensning har varit komplext, svåröverskådligt och svårt att tillämpa. Men nu ska det bli ändring på det, skriver Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i ett gemensamt pressmeddelande.

Ny vägledning ska göra reglerna kring dikesrensning lättare. Foto: Björn Prejer

Vid sidan av de svårtolkade reglerna har det funnits flera tillsynsmyndigheter och två parallella regelsystem: Skogsvårdslagen och Miljöbalken.

Syftet med den nya vägledningen är inte att ändra själva regelverket utan att göra det tydligare hur reglerna ska tillämpas.

- Den vägledning vi har tagit fram ska vara ett stöd för de som handlägger ärenden kring dikesrensning, säger Erik Ederlöf, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen föreslår även att regeringen tar reda på vilken kunskap som finns inom området och vilken ny forskning som behövs kring produktions- och miljöeffekter av dikesrensning.

Läs vägledningen här

 

Artikeln publicerades tisdag den 31 mars 2009

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste