Skogsmaskiner för ett varmare klimat

Som ett mänskligt fotavtryck. Mer behöver inte skogsmaskiner belasta marken. Nu utvecklas framtidens skogsmaskiner som ska vara skonsamma även om marken inte fryser.

Skogsmaskinerna blir allt större och lasterna allt tyngre. Det här i takt med en tjälperiod som blivit allt kortare med allt större nederbörd kan ge allvarliga markskador. Resultatet blir djupa sår i naturen, vatten som tar nya vägar, näring och tungmetaller som lakas ut och i slutänden träd som förlorar tillväxt. Och problemet kommer att bli än värre i framtiden. År 2050 kommer en mycket begränsad del av drivningen, det vill säga avverkning och terrängtransport, att genomföras på tjälad mark och då främst i norra Sverige, enligt en rapport från SkogForsk. I Götaland beräknas tjälperioden till noll dagar år 2050.


Problemet växer

Hans Larsson, på EcoLog som tillverkar skördare och skotare, medger att det här är ett problem redan idag.
– Det går mot allt större maskiner med tyngre last och problemet kommer bli större i framtiden. Det här är inget vi fokuserar på idag, men på sikt måste vi börja titta på det, säger han.
Enligt en utredning av SkogForsk finns det ett behov av utveckling av avverkningsmaskiner med lägre marktryck för att minska markskadorna. Skogsbrukschef Daniel Forsberg på Stora Enso instämmer.


Lättviktig elhybridskotare med motorer på varje hjul som gör att skjuvningsskadorna minskar. Foto: El-Forest

 Saknas fokus på området

– Det saknas ett fokus på det här området idag, säger han. Jag tror att det är viktigt är att det satsas ordentliga forskningspengar på utveckling av skogsmaskiner för att minska markskadorna.
Men det finns ett fåtal företag som redan börjat utveckla maskiner för det här syftet. Stora Enso testar för närvarande utbudet av ny teknik.
– Det kommer visserligen att inledningsvis bli dyrare än att använda beprövade maskiner, men vi vill stötta utvecklingen. Dessutom hoppas vi givetvis att det i längden blir billigare.
Under året som kommer hoppas man kunna köpa in en El-Forest-skotare som är en elhybrid.
– Den har motorer på varje hjul så att det blir mindre skjuvningsskador.

 
Skotare med tio hjul och tio band, vilket sänker marktrycket - en nischmaskin för otjälade mossmarker med svag bärkraft. Foto: Ponsse.
Nya maskiner

En annan bubblare är den banddrivna prototypen TimberJan. Men Martin Jacobsson, vd på TimberJan är förtegen kring maskinens konstruktion och funktion och vill inte berätta om den ännu. Lanseringen kommer att ske först på Elmia Wood 2009. ”Skogsmaskinen kan bli stor om allt slår väl ut”, har han tidigare sagt till Östersundsposten där maskinen beskrivs som ”liten, lätt och passande för svaga marker även när tjälen gått ur marken.” Maskinen kan lasta 10 ton och kommer att kosta runt 2,5 miljoner kronor, enligt Östersunds-Postens nättidning, OP.se, där det också finns en bild för den intresserade. (Se länken:  
En annan ny skogsmaskin som är skonsam mot marken är Ponsses 10-hjuliga skotarprototyp med band. Ponsses egna studier visar att den innebär en lika liten påfrestning på marken som ett mänskligt fotavtryck. Deras strategi är att anpassa dagens teknik till mjuka underlag, eftersom specialmaskiner, som till exempel de med band, blir allt för dyra, enligt dem.


Utveckling tar tid

Fordonsutvecklingen tar längre tid än andra faktorer och påverkas av vilka köpsignaler som skogsbruket ger, enligt Staffan Berg på Skogforsk. Enligt honom är synen på markskador strängare nere i Europa och i Tyskland diskuterar man att inte tillåta en större last än 3.5 ton per hjul, vilket kommer att påverka hur man bygger skotare i framtiden.

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 17 december 2008

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste