Skogsstyrelsen efterlyser trevliga skogar

Nu söker Skogsstyrelsen efter skogar med höga sociala värden. Inventeringen ska vara klar sommaren 2009.

Skogsstyrelsen tänker bland annat använda informationen när de hanterar avverkningsanmälningar, beslutar om skydd av skogar eller ger ekonomiskt stöd till markägare, som NOKÅS eller ädellövskogsstöd. Det bakomliggande syftet är att ta tillvara människors behov av skogar för rekreation och stimulera användandet av skogen som en social resurs i skolan, äldreomsorgen och hälsovården.

Målet är att hitta 2-3 hektar skogar med höga sociala värden per 100 invånare. En skog med höga sociala värden kännetecknas av att den är tillgänglig med enkla medel, innehåller attraktiva upplevelsevärden och kan användas av besökare.

Artikeln publicerades måndag den 08 december 2008

Kommenterarer till artikeln

Sune Olsson skrev 2008-12-11 20:04:43:

Om man för en gångs skull ser det hela från den positiva sidan kan man säga att all skogsmark har höga sociala värden.Variationen mellan olika bestånd bidrar i högsta grad till detta. Med detta i åtanke kan hela projektet läggas ned och undersökningspengar sparas.


Ola Persson skrev 2008-12-11 16:16:17:

Skogsstyrelsen bör lägga all kraft åt att bli en fungerande myndighet igen. Det vore trevligare


Karin Olsson skrev 2008-12-09 08:54:54:

Ska det sociala värdet kunna åberopas för att hindra avverkningar? Ska skogsägaren få någon ersättning för eventuell stoppad avverkning? Ersättning för nyttjande av skogen i sociala sammanhang? Så fort man anvisar någon till ett visst skogsområde har allemansrätten från gåtts, den gäller bara för enskilda personer./Karin.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste