Stenhård konkurrens om svenskt biobränsle

Framtidens marknad av svensk flis kommer att bli en lönsam affär för de som säljer biobränsle. Redan nu finns det en stor efterfrågan från utlandet som inom kort kommer att påverka de inhemska flispriserna rejält.

Skogskoncernen Södra har redan flera utländska kraftbolag som är mycket angelägna om att få köpa biobränsle så fort som möjligt. Det här kommer att innebära större konkurrens på bioenergimarknaden vilket kommer att leda till en rejäl prisökning på svensk skogsflis. Leif Brodén, VD för skogskoncernen Södra, förklarade i radions P1, att priset kan stiga fyra gånger så mycket av priset idag. Det skulle i sin tur påverka framtiden för de kraftvärmeverk som nu är under uppbyggnad i Sverige. Dyrare biobränsle kommer att leda till höjda elpriser för att få dessa Kraftvärmeverk att gå runt ekonomiskt. Den utländska efterfrågan på svenskt biobränsle kan bero på att EU ska ställa om till förnyelsebar energi och få bort till exempel smutsig kolkraft som används mycket av tysk och brittiska kraftbolag.
Artikeln publicerades onsdag den 03 december 2008

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste