-Vi vill försöka hitta maskinsystem för skörd, lagring och transport som är anpassade för mindre fält och som ger utrymme för bättre lönsamhet, säger Maya Forsberg, chef för forskningsområdet Energi vid JTI i ett pressmedelande.
Det finns en uttalad politisk vilja för att öka Salixodlingen i Sverige, men hittills har intresset från lantbrukarna varit lågt på grund av bland annat dålig lönsamhet och svårigheten att vara flexibel i arealanvändningen eftersom Salixodlingar binder marken för lång tid.

Forskarna vid JTI ska studera och jämföra kostnader för några skilda skörde- och logistiksystem. I studien utvärderas ekonomi, energianvändning och klimatpåverkan för system för skörd och logistik vid utnyttjande av små arealer, från åker till anläggning
Ett system för skörd av helskott och direktbuntning kan till exempel vara ett intressant alternativ till direktflisning. Lagring av hela skott i hög eller buntar kan lagras väsentligt längre tid än Salixflis, som i princip måste direktlevereras till anläggningen vid skörd för att inte mögelbildning och substansförluster ska uppstå.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste