Sommaren är över och när man tittar tillbaka på vad som skrivits i ämnet allemansrätten i Sverige så är det många av frågorna som funnits med ett tag. Vissa frågor engagerar mer än andra. En fråga som engagerat många är den om kommersiell bärplockning i skogen. LRF i Västerbotten tycker kommersiell bärplockning är oacceptabel. På deras årsstämma behandlades motioner i ämnet där styrelsen svarar ”att bärplockning visserligen ingår i allemansrätten, men att den idag är så organiserad och kommersiell att den passerat gränsen för vad som kan accepteras”.
– Det är orimligt att det ska fortsätta så här, det är ett stort problem som accelererar från år till år, säger Arne Lindström ordförande LRF Västerbotten.


FOTO: CARL JOHAN ERIKSON/SVEASKOG
Invaderas av bärplockare
Det är främst jakten som drabbas då bärmarkerna fullständigt invaderas av bärplockare med olika nationaliteter.
– Jakten blir störd och det är en stor risk med alla dessa människor som inte förstår svenska, berättar Arne Lindström.
Han berättar att det ringt jägare som sagt att de varit snubblande nära att skjuta bärplockare. Många jägare är rädda för att det ska ske olyckor ute i skogen och risken ökar i och med att bärplockarföretagen tar in allt fler bärplockare från år till år. Runt 6 000 personer har i år kommit från andra länder för att plocka bär i de svenska skogarna. Det finns jägare, som också många gånger är markägare, som vill gå så långt att de vill ha ersättning för förstörd jakt.
Jakten är en viktig och stor fråga för många markägare och som läget har blivit nu måste något göras.
– Det är ju flera skogsägare som lidit ekonomisk skada. Det är inte meningen med allemansrätten att det ska slå så hårt mot ägarna, säger Arne Lindström.
Han har tagit emot flera telefonsamtal som tydligt visar hur snett det har blivit. Och de utländska bärplockarna har bara övat in ett ord och det är ”allemansrätten”, förklarar Arne Lindström. Nu hoppas han att LRF:s styrelse centralt tar frågan vidare och att det leder till en förändring.
– Hittar vi ett klockrent fall så är vi beredda att driva fallet juridiskt, förklarar han.
Ett sådant fall skulle enligt honom kunna vara någon marksägare som inriktat sig på jaktupplåtelser och där ägaren sålt ett par jaktdagar som blir förstörd på grund av organiserad bärplockning.
– Då är det ju uppenbart en ekonomisk skada för markägaren och det måste juridiskt fastställas i domstol, enligt Arne Lindström LRF Västerbotten.

 Utländska gästarbetare
Och vad säger då de som jobbar med bärplockning och som årligen tar hit utländska gästarbetare.
– Det är jättesynd att frågan om bärplockning tagit en sådan här negativ vändning, säger Catarina Lundberg, egenföretagare inom skogsbärsbranschen.
Hon berättar att många av de senaste tidens svarta tidningsrubriker svärtat ner branschen.
– De allra, allra flesta företagare som sysslar med bärplockning och som har utländsk arbetskraft är seriösa och följer de lagar och avtal som finns, försäkrar Catarina Lundberg som tidigare varit ordförande i Skogsbärbranschens intresseförening i Sverige.
De flesta jaktlag som jagar brukar ringa henne om det uppstår problem i skogen och hon berättar att ett eventuellt problem som kan störa jakten löses omedelbart.
– Vi vill ju inte att det ska vara bråk och osämja. Vi vill föra en dialog med markägarna och jägare i tider då det är jakt, förklarar Catarina Lundberg.
Hon menar att ingen vinner på om det uppstår krigsstämning i skogen.
– Det står inget i allemansrätten om att man inte får bedriva bärplockning kommersiellt så det är en näringsgren i vårt samhälle som kommer att fortsätta. Det gäller bara att hitta former som fungerar för alla parter, förklarar Catarina Lundberg.
– Vi brukar som exempel i marker där jakten just dragit igång ge jaktlaget några timmar. Det brukar vara uppskattat, enligt henne.


Ingen stor fråga
Frågan om kommersiell bärplockning sett ur ett allemansrättsperspektiv är ingen stor fråga inom svensk politik. Enligt uppgifter utreds inte denna fråga av regeringen. Det enda parti som har med just orden kommersiell allemansrätt i sitt handlingsprogram är Moderaterna: ”Allemansrätten är en grundsten i människors möjligheter att komma ut och njuta av naturen. Det är dock viktigt att det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten som finns på olika ställen i Sverige försvinner. Markägaren ska själv få bestämma om någon annan ska tillåtas att bedriva företagsverksamhet på den egna marken.”

Andreas Morén
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste