Wallenberg Wood Science Centre ska samla den spetsforskning som finns i Sverige inom området och underlätta överföringen av forskningsresultat till industriella tillämpningar. Ny teknik och nya produkter med ökad förädlingsgrad är ett måste för skogsindustrin när delar av pappersproduktionen flyttar ut från Sverige. Anslaget, en första etapp i en större satsning, kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
– Det här är en fantastisk möjlighet att stärka svensk trämaterialforskning och samtidigt bidra till nya industriprodukter. Vi kommer att kombinera nyare discipliner som nanoteknik och bioteknik med etablerad skogsproduktforskning. Det långsiktiga målet är produkter med stort teknikinnehåll, säger centrets föreståndare Lars Berglund, professor i träkompositer vid KTH i ett pressmeddelande.


Senaste