Vida först med timmerpriset

Vida har dragit upp riktlinjerna för stormprislistan, 150 kronor lägre betalt för granen. Kommer övriga aktörer att följa efter?

         

Redan de första dagarna efter stormen talade skogsföretagen om att de gjorde ”stormprislistor” för timmer och massaved. Södra visade vägen för massaveden och nu tar sågverksföretaget Vida och visar vägen för timmerpriset. Vida är en betydande aktör på marknaden med en produktion på 782 000 m3 sågade trävaror.

- Priset är satt tills vidare och skall ses som den nivå Vida räknar med att betala för timmer den närmaste tiden säger Vidas vd Santhe Dahl till Jordbruksaktuellt.

 

Pris för normaltimmer i kronor per kubikmeter:

Gran 400
Tall 300
Grankubb       200

 

För grantimmerpriset innebär det nya priset en sänkning med cirka 150 kronor per kubikmeter.

        
Artikeln publicerades onsdag den 02 februari 2005

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera