apr
11
2024

Utbildningsträff - Skog & beten

Se nya möjligheter i skogen!

Välkommen till en kostnadsfri 
rundvandring vid Rådde gård!

Betande djur skapar en småskalig dynamik i skogslandskapet genom sitt trampande, sitt betande och sin spillning. Den biologiska mångfalden gynnas samtidigt som träden kan fortsätta producera virke och andra nyttigheter.
Tillsammans går vi ut och tittar på ett skogsbete samt ett naturbete. Med oss har vi Hushållningssällskapets Susanne Johansson, skogsrådgivare och Kajsa Lätt, rådgivare inom Lantbruksdjur, som berättar om olika produktionsgrenar för markerna. 

Ta gärna med egen fikakorg!

 

Läs mer: https://firebrick-event-c40161.confetti.events/

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste