sep
29
2024

Exkursion till Freiburg, Tyskland

Kom med på exkursion till Tyskland för kunskapsutbyte om klimatutmaningar och möjligheter i skogen. Future Forests bjuder in till en hel veckas en exkursion till Centraleuropa för att spana in i framtiden och diskutera de klimatutmaningar som skogsbruket står inför på kontinenten och i Sverige.

Exkursionen kommer att fokusera på kunskapsutbyte mellan deltagarna och våra värdar i Tyskland på flera olika teman. Under en vecka reser vi med buss genom Tyskland och tittar på skogar i norr och söder. Vi diskuterar klimatanpassning i skogsskötseln, vattenfrågor, naturnära skogsskötsel, integration av skogens olika funktioner och ekosystem och hur man skapar naturvård, bedriver skogsbruk och rekreation på liten yta i tätbefolkade områden.

Vad kommer att hända när det blir både varmare, torrare, blötare och vi får mer extremväder? Vilka möjligheter har skogsbruket och dess aktörer att bidra till motståndskraftiga skogar och samhällsnyttor från skogen?

Huvudsakligt exkursionsmål: Freiburg i Breisgau, Baden-Württemberg med nedslag i norra och mellersta Tyskland på resan dit och hem.

Målgrupper:

yrkesverksamma i skogssektorn och relaterade näringar inkl. naturvård och skoglig turism
forskare
doktorander (en doktorandkurs är knuten till exkursionen)
skogsägare
alla med skogligt intresse

Språk: Engelska

Exkursionen organiseras av Future Forests i samarbete med skogsresor.se.

 

Mer information: https://www.slu.se/ew-kalender/2024/9/exkursion-till-freiburg-tyskland/

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste