apr
24
2024

Flora- och faunavård 2024: Skogen – en källa till stolthet

Vad är en skog och vilken betydelse har den? Det är en fråga som får olika svar beroende på vem man pratar med. Olika värderingar och intressen har skapat en polarisering i synen på skog där man ska välja det ena eller andra. Där ytterligheterna är ett val mellan ekonomi eller hotade arter.

Men behöver det vara så? Under historiens gång har människans syn på och relation till skogen förändrats många gånger. Just nu bubblar under ytan ett starkt engagemang där nya kunskaper, idéer och metoder om skogens brukande gör att vi återigen står vid en brytpunkt.  Förhoppningen är att framtidens skogar uppfyller uppställda mål, där brukandet tar hänsyn till många olika värderingar och att vi kan samsas om samma skog och vara stolta över den.

Årets Flora- och faunavårdskonferens kommer att handla om olika sätt att se på skogen och hur man kan bruka den.

Läs mer: https://www.artdatabanken.se/det-har-gor-vi/flora-och-faunavardskonferensen/

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste