nov
21
2023

Askåterföring

Digitalt seminarium om askåterföring.

När du utvinner skogsbränsle, som grot, från skogen, är det en resursintensiv process som inte bara innebär borttagande av trämaterial utan också av näringsämnen från skogsmarken. Dessa näringsämnen är avgörande för skogens hälsa och produktionsförmåga.

När skogsbränslet eldas i till exempel en panna eller ugn, återstår näringsämnena i form av aska efter förbränningen, med undantag av kväve som kan gå förlorat i gasform. För att kompensera för den förlust av näringsämnen som sker vid skogsbränsleuttaget, är askåterföring en viktig åtgärd. Genom att återföra askan till skogen tillför man näringsämnen till marken på ett kontrollerat sätt. Detta är särskilt värdefullt för att säkerställa skogens långsiktiga produktionsförmåga och för att motverka problem som markförsurning.

När: 21 november 12.00-13.00

Var: Digital mötesplats i Teams

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, rådgivare eller entreprenör. Seminariet är ett samarrangemang mellan projektet Arena Skog och Agroväst Gröna Möten. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast. se.

Viktigt att du anmäler dig senast 20 november via www.gronamoten.se.

Länk och information sänds ut på förmiddagen samma dag som evenemanget är till den mailadress du anger vid anmälan.

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF, Nötkreatursstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste