nov
1
2023

Vägnät för skogsbruket - del 1

INFRASTRUKTUR OCH VÄGDATA

Skogsbilvägar är avgörande för ekonomin inom skogsbruket, och ett fungerande vägnät krävs för att industrin ska kunna få råvara året om. Dessutom är vägarna betydande för en levande landsbygd. Samtidigt är de allra flesta skogsbilvägarna enskilda, och förvaltas av samfällighetsföreningar och enskilda markägare.

Hur kan vägnätet planeras, byggas och förvaltas så att det gör största möjliga nytta med minsta möjliga påverkan på miljön?

Plats: Gröna Möten digital mötesplats i Teams

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, rådgivare eller entreprenör. Seminariet är ett samarrangemang mellan projektet Arena Skog och Agroväst Gröna Möten.

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Viktigt att du anmäler dig senast 31 oktober via www.gronamoten.se.

Länk och information sänds ut på förmiddagen samma dag till den mailadress du anger vid anmälan. Del 2 i samma ämne kommer inom kort.

Varmt välkommen!

#hushållningssällskapetsjuhärad #arenaskog #LRF #biometria Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF, Nötkreatursstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste