sep
23
2023

Ädellövskogsdag på Ullstorp, Höör

Skogsstyrelsen i Skåne bjuder in till en dag med tema ädellövskog.

Skogsägare och andra skogsintresserade är välkomna till en dag om ädellöv. Medverkar gör Svenska viltstängsel i trä ab som demonstrerar sitt trähägn. Sveriges Lantbruks universitet berättar det senaste från forskningen. Representanter för Skogens värden berättar om samarbetsprojektet som ska ge ökade möjligheter till inkomster till skogsägare och fler arbetstillfällen i skogsbygden. Ekfrämjandet visar skötsel för främjande av värdefulla ekar.

Skogsstyrelsens konsulenter informerar om olika moment i skogsskötsel, bland annat:

• plantering av ek och annat ädellöv

• naturlig föryngring i bok • röjning i bok

•återvätning av dikad torvmark

• naturvårdande skötsel.

När: 23 september, drop-in 10.00-14.00

Var: Ullstorps kursgård, Ullstorp 198, Höör, Skåne

Ingen anmälan. Skogsstyrelsen bjuder på fika. Rundan att gå är cirka 2,2 km.

Mer information: www.skogsstyrelsen.se/skogstraffar-bs-host-2023

Kontaktperson: Jens Nygren, jens.nygren@skogsstyrelsen.se 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste