dec
5
2022

Klimatförändringar i Sverige och skogen

Kostnadsfri kurs i klimatförändringar för dig som arbetar med skogen eller äger skog.

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändring. Anmäl dig till SMHIs nybörjarkurs i klimatförändringar och klimatanpassning för att lära dig mer om detta. Vi lär oss mer om hur klimatet kan komma att bli i Sverige t.ex. hur kommer det se ut med tjäle i framtiden, vad händer med torka och brandrisk och hur kommer det se ut med markfuktighet. Blåser det egentligen mer nu än förr och var vintern kallare? Under dagen tittar tillbaka på hur det sett ut de senaste 100 år i Sverige!

När: 5 december 9-17 (frukost och registrering från 8:30) 

Var: SMHI lokaler i Norrköping alt digitalt

Mer information: https://www.smhi.se/professionella-tjanster/utbildningar/kurs-i-klimatanpassning-och-klimatforandringar-for-dig-som-arbetar-med-skogen-1.183571 (anmälan via webben)

Kontaktperson: Alexandra Birger Röör, alexandra.birger-roor@smhi.se

Artikeln publicerades fredag den 28 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera