jan
19
2023

Skifta Rikt - Ledarskap & Ägarskiften

Skifta Rikt - ett digitalt program om sju träffar där vi utbildar och lotsar enskilda eller familjer/företag i viktiga frågor kring hållbart ledarskap och framtida ägarskiften som de olika rollerna av att äga, driva, bo och relatera på gården.

Du kommer att lotsas igenom programmet av Sara Gund Hjalmarsdotter, jurist och Erika Ekesbo Andrén, affärsutvecklare och coach, som har mångårig och djup kunskap och erfarenhet av ledarskap och ägarskiften. 

När: Uppstart första omgången 19/1 klockan 17-20. Totalt sju digitala träffar med sista träffen 27/3. 

Var: Zoom via länk.

Anmälan: skiftarikt@utsiktaffarsutveckling.se, anmälan senast 7/12

Mer information: http://utsiktaffarsutveckling.se/skifta-rikt/

Kontaktperson: Erika Ekesbo Andrén, skiftarikt@utsiktaffarsutveckling.se, 070-314 3189

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera