nov
25
2022

Skogens vatten – tema återvätning

Denna utbildning tar upp vattnets roll som resurs i ditt skogsbrukande.

Fokus för träffen ligger på återvätning, att återställa ett områdes naturliga vattenhållande förmåga. Det gynnar både klimatet genom att binda koldioxid, men också miljön med produktion av renare vatten. Fuktiga miljöer bidrar också till ett rikt växt- och djurliv. Även den ekonomiska aspekten finns då kvarhållande av vatten i landskapet kan öka tillväxten i närområdena, i synnerhet vid långvarig torka. Vi tar också upp möjligheten att söka ekonomiskt stöd för återvätning.

När: 25 november kl 17.00-18.30

Var: Träffen genomförs på distans via Skype. Innan träffen kommer du att få en möteslänk och instruktioner till din e-post. För att din upplevelse ska bli så bra som möjligt behövs en stabil internetuppkoppling. Du kan ansluta till våra möten med Skype för företag och alla större webbläsare. Anslut till träffen i god tid för att vara säker på att tekniken fungerar. Vi har mycket små möjligheter att ge teknisk support.

Anmälan kan göras i Kunskapsportalen eller via e-post till skane@skogsstyrelsen.se. Ange vilken träff anmälan gäller i ämnesraden. I e-posten behöver datum för träffen, namn och e-postadress framgå. Sista dag för anmälan: 21 november

Kontaktperson: Mattias Persson, mattias.n.persson@skogsstyrelsen.se

Mer information och anmälan: https://skogsstyrelsen-kunskap.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0205/guestapp/ledetail/cours000000000005772 

Artikeln publicerades torsdag den 22 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera