nov
23
2022

Tallens förutsättningar för produktion och skogsindustri

Välkommen till en skogskväll om tall.

Urban Nilsson, SLU och Thomas Thörnqvist, Linnéuniversitetet föreläser om tallens förutsättningar för produktion och skogsindustri. Skogsstyrelsen informerar om satsningen Mera tall.

När: 23 november kl 18.30-20.45 

Var: Folkets hus, Olofström 

Anmälan kan göras i Kunskapsportalen eller via e-post till skane@skogsstyrelsen.se. Ange vilken träff anmälan gäller i ämnesraden. I e-posten behöver datum för träffen, namn och e-postadress framgå. Sista dag för anmälan: 19 november

Kontaktperson: Ola Runfors, ola.runfors@skogsstyrelsen.se

Övrig information: Skogsstyrelsen bjuder på fika.

Mer information och anmälan: https://skogsstyrelsen-kunskap.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0205/guestapp/ledetail/cours000000000005771 Välkommen!

Artikeln publicerades torsdag den 22 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera