okt
7
2022

Informationsträff för kvinnor

Träffen riktar sig till kvinnor som är eller funderar på att bli skogsägare.

Träffen riktar sig till dig som är kvinna och redan är skogsägare eller funderar på att bli det. På träffen kommer du att lära dig mer om hur du kan möta klimatförändringarna genom att variera ditt skogsbruk. Vi kommer börja inomhus för att sen gå ut i skogen för att besöka bestånd med planterad bok, planterad björk och titta på omställningen av ett bestånd till hyggesfritt skogsbruk. Du får också träffa företrädare för Spillkråkan, ett nätverk för Sveriges kvinnliga skogsägare.

När: 7 oktober kl 13-16

Var: Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp, Höör, Skåne 

Anmälan kan göras i Kunskapsportalen eller via e-post till skane@skogsstyrelsen.se. Ange vilken träff anmälan gäller i ämnesraden. I e-posten behöver datum för träffen, namn och e-postadress framgå. Sista dag för anmälan: 3 oktober

Kontaktperson: Kristina Nilsson, kristina.nilsson@skogsstyrelsen.se

Övrig information: Skogsstyrelsen bjuder på fika.

Mer information och anmälan: https://skogsstyrelsen-kunskap.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0205/guestapp/ledetail/cours000000000005376 

Artikeln publicerades torsdag den 22 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera