okt
4
2022

Skog med variation i Skåne

Varför är ett varierat skogsbruk bra? Hur du kan göra för att skapa mer variation på din fastighet?

Ett variationsrikt skogsbruk kan bli betydelsefullt i takt med att klimatet förändras, men också med hänsyn till riskspridning och ekonomi. Vi tar upp aktuella frågeställningar kring Mera tall, vilt och hyggesfritt skogsbruk, främst frågor kring produktion men också miljö och naturvårdande skötsel. Att tänka långsiktigt, sprida riskerna och arbeta med mål i sitt skogsbrukande är viktiga punkter. Du får också information om ekonomiska stöd för naturvård.

När: 4 oktober kl 13-16

Var: Simontorp, skyltat vägen Lönsboda - Glimåkra.

Anmälan kan göras i Kunskapsportalen eller via e-post till skane@skogsstyrelsen.se. Ange vilken träff anmälan gäller i ämnesraden. I e-posten behöver datum för träffen, namn och e-postadress framgå. Sista dag för anmälan: 30 september

Kontaktperson: Mattias Persson, mattias.n.persson@skogsstyrelsen.se

Övrig information: Skogsstyrelsen bjuder på fika.

Mer information och anmälan: https://skogsstyrelsen-kunskap.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0205/guestapp/ledetail/cours000000000003520 

Artikeln publicerades torsdag den 22 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera