sep
15
2022

Vilt på åkern, i skogen och på tallriken

Viltvård ur olika perspektiv

Vi startar kvällen med en härlig buffé från VJ vilt. Markägaren Joakim ger sin bild av viltets påverkan på fälten och i skogen samt berättar om samverkan mellan jägare och markägare i byn. Vildsvinsforskaren Henrik ger oss sedan en fördjupning om vildsvinens beteende och vi tar sedan en fikapaus. Richard från Skogsstyrelsen avslutar kvällen med att berätta hur viltsituationen ser ut i skogen. Plats: Krogsereds Bygdegård Torbjörnhult, SE-311 51 Ätran, Sverige Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare eller student. Seminariet är ett samarrangemang mellan Skogsstyrelsen, SLU och Agroväst Gröna Möten. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta jennie.dannegren@agrovast.se eller elvira.lund@agrovast.se. Anmäl dig i enkelt via www.gronamoten.se senast 8 september. Varmt välkommen! Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades onsdag den 24 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera