sep
7
2022

Skogskväll på temat askåterföring och biogas

Demonstration av askåterföring

När man tar ut grot i samband med slutavverkning får man en negativ effekt på näringsinnehållet i marken. Vittringen kompenserar inte för uttaget utan man får ett bestående minskat näringsförråd i marken. Detta innebär en risk för minskad långsiktig produktionsförmåga i skogen samt försurning av avrinnande vatten. Att återföra aska efter förbränning av grotflisen är ett sätt att kompensera denna förlust av näringsämnen. Eftersom askan innehåller samma mängd näringsämnen, förutom kväve, som grotflisen, åstadkommer man då ett kretslopp.

Under kvällen kommer du att lära dig det mesta om askåterföring. Du kommer också få lära dig om en ny teknik där aska används för att uppgradera rå biogas till fordonsbränsle. Detta kan vara en intressant teknik framför allt för småskaliga biogasanläggningar. Biobränsleaska kan sedan med fördel återföras till skogen efter användning i askfilter. Under kvällens demonstration av askåterföring kommer aska som använts för att uppgradera biogas på naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda att spridas.

Plats: Töreboda

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är skogsföretagare, lantbrukare, biogasproducent eller till dig som är intresserad. Skogskvällen är ett samarrangemang mellan Skogsstyrelsen, Södra, RISE, Naturbruksförvaltningen och Agroväst Gröna Möten. Inför evenemanget meddelas den exakta platsen för demonstrationen till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se 0761 07 81 73.

Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 6 september. Varmt välkommen!

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste