Vreten AB använder midjelås i stället för stödben

Under Skogsmaskinsdagarna i Karlskoga visade Bala Agri upp Vretens nya midjelås till deras huggarvagnar och ett nytt system med el-joystick som heter EasyCrane. Midjelåset ger en snabbare och lättare körning och EasyCrane ger dig känslan av att köra skotare, menar Christian Yström på Bala Agri.

Christian menar att körningen blir effektivare med ett midjelås i stället för stödben. Med ett knapptryck så låses kärran i ett stabilt läge och det är bara att börja lasta i stället för att köra ner och upp stödbenen varje gång. Foto: Valdemar Jensen

– Huggarvagnen fästs i traktorns trepunkt och ger föraren mer följsamhet när kärrans led hamnar längre bakom traktorn än vad en traditionell hitchkroksmonterad kärra gör. I vårt trepunktsfäste har vi även monterat ett midjelås som kan ersätta stödbenen. När stödbenen försvinner så minskar vikten, sikten förbättras, körningen blir effektivare, framkomligheten blir bättre och stödbenen glöms inte kvar i marken när man ska fortsätta framåt i skogen, säger Christian Yström.

”Bromsoket” låser kärran i ett vältsäkert läge. Foto: Valdemar Jensen

Huggarvagnens midjelås skulle kunna jämföras med en traditionell bromsskiva, modell större och med ett tillhörande kraftigt bromsok. Med ett enkelt knapptryck låser ”bromsoket” kärran och hindrar den från att välta precis som traditionella stödben gör. I detta fall var trepunktsfästet och midjelåset monterat på Vretens 900 vagn (9 tons vagn) tillsammans med deras 60–30 kran (6 meter räckvidd med 1,2 meter utskjut).

EasyCrane ska vara ett simpelt och bekvämt system med alla nödvändiga funktioner som önskas. Via manöverpanelen kan flera intressanta funktioner styras. Foto: Valdemar Jensen

– Till kärran erbjuds lite olika spaksystem. Exempelvis vårt enklaste mekaniska system upp till vårt nu nya EasyCrane system, som efterliknar hur dagens skotare manövreras. EasyCrane består av två skotarspakar och en manöverpanel. Via panelen kan man bland annat köra stödbenen ifall man har sådana, man kan ställa in kranhastigheten och den senaste funktionen som vi kallar kranstyrning. Med kranstyrningen blir körningen lättare och effektivare eftersom man ställer in en punkt som kranen ska förhålla sig till när man kör ut kranen. Genom att hålla in en spak mot punkten som man ställt in så körs kranen ut till den förinställda punkten. Fördelen med detta är att kranen kan efterliknas en parallellförd kran i smidighet och snabbhet samtidigt som den är starkare än en parallellförd, säger Christian.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 17 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera