jul
24
2022

Stavby Traktor-race

Folkfest spänning och dramatik när Upplands snabbaste traktorförare ska koras

Traktorrace vid Stavby kyrka, 26 km nordost Uppsala väg 288.

Kl 17 öppnar entrén
Kl 18 Barntraktor-race - Anmälan på plats
Kl 19 Traktoracet startar

På plats finns utställare och servering mm.

Arrangör Tuna-Stavby LRF mlf. För mer info: Stavby.se eller 073-9763682 

Artikeln publicerades tisdag den 31 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera