maj
11
2022

Skogskväll på temat askåterföring och biogas

Demonstration av askåterförening

När man tar ut grot i samband med slutavverkning får man en negativ effekt på näringsinnehållet i marken. Vittringen kompenserar inte för uttaget utan man får ett bestående minskat näringsförråd i marken. Detta innebär en risk för minskad långsiktig produktionsförmåga i skogen samt försurning av avrinnande vatten. Att återföra aska efter förbränning av grotflisen är ett sätt att kompensera denna förlust av näringsämnen. Askan innehåller samma mängd näringsämnen, förutom kväve, som grotflisen. Man åstadkommer då också ett kretslopp. Under kvällen kommer du att lära dig det mesta om askåterföring samt få se demonstration av askåterföring. Du kommer också få lära dig om en ny teknik där aska används för att uppgradera rå biogas till fordonsbränsle. Detta kan vara en intressant teknik framför allt för småskaliga biogasanläggningar. Biobränsleaska kan sedan med fördel återföras till skogen efter användning i biogasfilter. Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är skogsföretagare, lantbrukare eller biogasproducent. Seminariet är ett samarrangemang mellan Skogsstyrelsen, Södra, RISE, Naturbruksförvaltningen och Agroväst Gröna Möten. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vi informerar också deltagare om platsen vi kommer att vara för demonstrationen.

Plats: Tidaholm 

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se 0761 07 81 73. Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast tisdag 8 maj. Varmt välkommen!

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste