apr
8
2022

En del av framtidens skogsbruk

Träff om alternativt brukande av skogen

Det finns flera olika sätt och mål med hur man väljer att bruka sin skog. Många förväntningar som sägs finnas i skogsbruket på att leverera ekosystemstjänster, kan dessutom vara svåra att få ersättning för. Det vi kommer titta på under denna skogsexkursion är exempel på hyggesfria metoder med produktionsmål samt alternativ användning av mark som annars är obrukbar både till betesproduktion och skog. Här kombineras delar av planteringen med bete.

Evenemanget vänder sig främst till dig som är intresserad av skogsbruk. Skogsägare, entreprenörer, rådgivare och andra intresserade inom skogsnäringen.

Hushållningssällskapet och Skogsstyrelsen arrangerar mötet tillsammans med Agroväst Gröna Möten. Det är kostnadsfritt att delta, sista anmälningsdag är den 5 april. Anmäl dig på www.gronamoten.se. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till den e-post du anger vid anmälan.

Plats: Rådde Gård, Länghem Har du frågor kontakta Caroline Dahrén, lokal samordnare Sjuhärad; caroline.dahren@agrovast.se eller 0708-29 09 18. Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades onsdag den 09 mars 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera