apr
27
2022

Skogens bidrag som kolsänka och förnybar resurs

Sverige rapporterar utsläpp och upptag av växthusgaser till EU och FN

Beskrivning: Vid detta seminarium reder vi ut vad som rapporteras och var utsläppen sker samt hur skogens kolsänka och förnybar skogsråvara bidrar i arbetet med att minska klimatpåverkan. Plats: SLU-biblioteket och online. Mer information: Föredragshållare är Mattias Lundblad, forskare vid institutionen för mark och miljö, SLU. Kontaktperson: vartattveta.umea@slu.se
Artikeln publicerades fredag den 18 februari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera