mar
17
2022

Vårexkursion om lövskog och lövskogsskötsel 17 mars 2022

Projektet ett mer variationsrikt skogsbruk in till vårexkursion på temat lövskog och skötsel

Beskrivning: Den 17 mars bjuder projektet Ett mer variationsrikt skogsbruk in till vårexkursion på temat lövskog och skötsel av löv, framförallt av björk. Under dagen besöker vi lövbestånd i skogarna runt Tagels gård, i hjärtat av Småland. Plats: Tagels gård ligger i södra ändan av sjön Rymmen Mer information Skogsstyrelsen - 4 mars 2022 Kontaktperson: emma.liljewall@skogsstyrelsen.se

Artikeln publicerades fredag den 18 februari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera