mar
1
2022

Alternativa trädslag i ett förändrat klimat

Barrskog dominerar med lövskog ökar

Det finns ett stort intresse för att öka kunskapen om de olika lövträdslagen och odla dessa i större utsträckning än tidigare. I takt med att klimatet förändras kanske det monokulturella skogsbruket behöver ses över. Vi vet redan att det finns trädslag som har en potential att växa betydligt fortare än den traditionella granen. Möjligheten att blanda in mer lövskog i det svenska skogsbruket är stor, då den produktiva skogsmarken idag består till ca 80% av barrskog.

Lyssna till experter från Skogsstyrelsen och SLU som berättar om hur du kan skapa mer naturkulturvärden, möjligheterna med poppel och hybridasp och rätt trädslag på rätt mark. Välkommen att ta del av kunskap och få råd av kvällens föreläsare!

Evenemanget vänder sig främst till dig som är skogsbrukare, entreprenör, rådgivare och även till övriga med intresse för frågorna.

Plats: Digital mötesplats Gröna möten

Det är kostnadsfritt att delta och sista anmälningsdag är den 27 februari, du anmäler dig via www.gronamoten.se. Inför evenemanget sänds aktuell information och länk till mötet ut till den e-post du anger vid anmälan.

Har du frågor kontakta caroline.dahrén@agrovast.se eller 0708 29 09 18.

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades måndag den 14 februari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera