feb
21
2022

Arbetsmiljökurs för jord, skog och trädgård

Kurs om arbetsmiljö

Kurs i grunderna för systemastiskt arbetsmiljöarbete och hur man får en attraktiv arbetsplats. Kursen är kostnadsfri.

Anmälan senast den 14 februari 2022 till info@sakerarbetsmiljo.se eller 070-985 60 00. Notera i anmälan: Namn, adress, produktion och om du har anställda samt vilken av dagarna 21 eller 22 februari som passar dig bäst. Obs! Begränsat antal platser. 

Frågor: Kontakta Anders Danielson, 070-622 20 87, anders.danielson@lrf.se

Kursledare: Bertil Jonsson, arbetsmiljöingenjör, Anders Danielson, lantmästare, medlemmar i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.

Artikeln publicerades torsdag den 27 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera