Media förvandlar allmänheten till hobbybiologer

Knappt hade stormen hunnit lägga sig efter DN:s så kallade granskning av det svenska skogsbruket förrän SVT:s senare kritiserade serie ”slaget om skogen” hade premiär. Den bild av skogsbruket som massmedia cementerar i vanligt folks medvetande kommer troligtvis hemsöka skogsnäringen under lång tid. 

 

Svenskt skogsbruk jobbar just nu i en kraftig uppförsbacke. Man har inte bara att förhålla sig till den ständigt negativa rapporteringen från public service, dagspress och miljöaktivister. Även på EU-nivå går taxonomin och skogsstrategin tvärs emot de skogsbrukande ländernas åsikter, ambitioner och förhoppningar. Något som nyligen fått skogsbrukarorganisationer från 17 medlemsländer att i protest skriva under den så kallade Wien-deklarationen i hopp om att göra de runt 16 miljoner skogsbrukande medlemmarnas röst hörd. 

Tillbaka till Sverige, där skogsägare till och med via skattsedeln tvingas betala för programserier som ”slaget om skogen”. En serie som varit så bristfällig i sin återgivning av fakta om svenskt skogsbruk att både Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogforsk ansett sig nödgade att gå ut med pressmeddelanden i klargörande syfte.

Problemet är att majoriteten av de som sett programserien aldrig får ta del av dessa korrigeringar och därför får en bild av skogsbruket så som SVT:s utvalda experter, som i många fall är biologer från mer eller mindre relevanta forskningsinstitut och till och med i vissa fall med aktivistiska kopplingar, ger. 

Kontentan blir att gemene man börjar ogilla något som man egentligen aldrig haft någon vidare kunskap om, på helt felaktiga grunder. Man kanske ser ett hygge från bilen på vägen till jobbet, en fröträdställning, en pågående avverkning, markberedning eller annan skoglig åtgärd och har på grund av mediabilden fått starka åsikter kring det, utan att egentligen förstå innebörden av det man ser. 

Ett fenomen som känns igen från coronapandemin där många hade starka åsikter om hur politiker och sjukvård borde agera, helt utan egentlig kunskap i ämnet. Något som gav upphov till epitetet ”hobbyepidemiolog”. 

För att vända en djupt rotad uppfattning i dagens känslostyrda samhällsdebatt krävs ödmjukhet, ihärdighet och ett stort engagemang från skogsnäringen. Tyvärr viftas sådana insatser ofta bort av media som lobbyverksamhet och försök att skönmåla ”industriskogsbruket”. 

För den smått konspiratoriskt lagde ter det sig nästan som om Skogsstyrelsen nu får betala priset för att man tillrättavisat Sveriges television. När mediehus som DN, TV4 och även SVT själva går ut med vad som närmast kan betraktas som ett drev mot myndighetens generaldirektör Herman Sunqvist med försök att skandalisera både dennes skogsaffärer och kontakt med personer inom skogsnäringen. 

Det är viktigt att skogsbruket inte förleds att använda samma smutskastningstekniker utan agerar som de vuxna i rummet. Det är inte för sent att vända trenden och visa upp de otaliga positiva saker som svenskt och nordeuropeiskt skogsbruk bidrar med både nationellt och globalt. Att övertyga allmänheten om fördelarna med ett hållbart brukande av skogen, för långsiktigt positiva effekter på både klimat och ekonomi är avgörande om man som privatperson eller skogsbolag vill kunna bedriva skogsbruk i framtiden. 

Björn Schubert
Redaktör

Artikeln publicerades torsdag den 28 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste