”SVT ökade bara motsättningarna”

Branschorganisationen Skogsentreprenörerna har anmält SVT:s dokumentärserie ”Slaget om skogen” till Granskningsnämnden. Organisationens ordförande Kolbjörn Kindströmer menar att serien gick stick i stäv med ambitionen om en neutral syn på skogsbruket.

Skogsentreprenörernas ordförande och tillförordnade vd Kolbjörn Kindströmer är mycket kritisk till den ensidigt negativa bild av svenskt skogsbruk som han menar målades upp i SVT:s dokumentärserie "Slaget om skogen". Därför har branschorganisationen nu anmält serien till granskningsnämnden. Foto: Skogsentreprenörerna

Dokumentärserien ”Slaget om skogen” har väckt starka reaktioner där många av skogsbrukets representanter menar att man inte känner igen sig i den ensidigt negativa bild som målas upp. Efter seriens slut valde därför branschorganisationen Skogsentreprenörerna att anmäla ”Slaget om skogen” till Granskningsnämnden då man ser flera brister i innehållet.

– Vi tycker inte att programmet belyser svenskt skogsbruk över lag. Man granskar inte objektivt. Det finns så mycket variationer och så mycket bra i svenskt skogsbruk som inte tas upp alls, säger Kolbjörn till Skogsaktuellt.

Precis tvärtom

Han blev själv tillfrågad om att vara med i programmet.

– Tillsammans med filmare och reporter var jag ute en hel dag och pratade om entreprenörer, om familjeskogsbruk och om att jag tycker att det kan finnas vackra hyggen om man gör det på rätt sätt och det kom inte med överhuvudtaget. Jag belyste också kontinuitetsskogsbruk och att det inte går att göra på samma sätt i Sverige som exempelvis i södra Frankrike, men inte heller det kom med, berättar Kolbjörn.

Han menar att SVT i stället för att ge en objektiv bild från både skogsbrukets och miljörörelsens sida snarare spädde på konflikten mellan de två parterna genom programmets vinkling.

– När de ringde mig beskrevs avsikten med programmet att ge en neutral och bättre syn på skogsbruket tillsammans med miljörörelsen och där har de gjort precis tvärtom. Man sade sig vilja belysa alla sidor och det gjordes inte, säger Kolbjörn.

Konsekvenser för samhället

Av allt material som spelades in under hans dag med SVT sändes bara en kort sekvens där han sade att han tycker att ett hygge kan vara vackert.

– Och så klippte de och visade en bild på ett stort hygge i Norrland. Det var inte det jag menade med ett vackert hygge utan det hygge jag visade som vi hade gjort. Det retar mig, att man verkligen vill vinkla det på ett sådant sätt, säger Kolbjörn, som utöver rollen som ordförande och tillförordnad vd för Skogsentreprenörerna också är just skogsentreprenör.

Han är även kritisk till bilden av privatskogsbruket som återges i programserien.

– Det enda man visade var ett kontinuitetsskogsbruk som representerar en mycket liten del av det privata familjeskogsbruket, säger Kolbjörn.

Han saknar också en konsekvensanalys av effekten av ett kraftigt minskat skogsbruk.

– Om vi skulle sluta med skogsbruket, vad blir konsekvenserna för det svenska samhället? Den frågan lade man bara åt sidan, säger Kolbjörn.

Mer objektivitet

Samtidigt menar han att skogsbruket också måste bjuda upp och tro på det man har gjort och lyfta fram de positiva förändringarna som gjorts, bland annat efter införandet av den nya skogsvårdslagen i början av 90-talet.

– Vi har inte börjat skörda frukterna som skapats av den nya skogsvårdslagen, utan det tar 70 till 100 år innan en effekt syns och där är vi inte än. Färsk död ved, lövandel, äldre skog, allt har blivit bättre enligt riksskogstaxeringen men ändå belyser man det ur ett annat perspektiv. Varför kan man inte försöka se det som vi gjort som har blivit bättre, säger Kolbjörn och fortsätter:

– Sedan finns det såklart också fel i svenskt skogsbruk som vi också ska diskutera, till exempel att man markbereder för hårt på vissa ställen som man visade i programserien. Det är något jag retar mig särskilt på eftersom jag håller på med markberedning själv.

Han tror att debatten skulle bli betydligt mindre infekterad och mer konstruktiv om SVT valt en mer objektiv vinkel, i stället för att kritisera skogsbruket på varje punkt.

– Jag skulle vilja att man var mer objektiva i debatten och titta på de fel och brister som görs och försöka jobba med det i stället för att slå ner på allting, säger Kolbjörn.

Vilka är alternativen

Något som enligt honom också behöver lyftas är frågan om vilka alternativ till kol, olja och gas som finns att tillgå för att minska koldioxidutsläppen.

– Den biten måste också återspeglas i den här debatten. Vi kan inte bara lägga locket på skogen, vad ska vi ta i stället? 38 procent av Sveriges värme och energi kommer från skogen i dag, vad ska vi ersätta det med? Diskuterar vi skogens framtid måste det handla om mer än att miljörörelsen vill ha orörd natur, säger Kolbjörn Kindströmer, Skogsentreprenörerna.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste