Sjunkande priser för leveransvirke

Skogsstyrelsens sammanställning över priser för leveransvirke visar sjunkande virkespriser under 2020 jämfört med 2019. För massaveden var minskningen elva procent och för timmer sju procent.

Priserna för leveransvirke minskade under 2020 jämfört med året innan, och störst var minskningne i region Mellan bestående av Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud. Foto: Björn Schubert

Leveransvirke, som innebär att skogsägare själva levererar virke vid bilväg, utgör omkring tio procent av den totala virkesförsäljningen i Sverige. Här visar Skogsstyrelsens statistik en negativ utveckling av virkespriserna under fjolåret.

Massan lägre

Masavedspriset, som inte verkar ha sett en prismässig botten än, var elva procent lägre under 2020 än året innan. För timmer var motsvarande prisminskning sju procent. Under 2019 ökade istället priserna för massaved och sågtimmer jämfört med året innan, och kanske kan man se en liknande utveckling mellan 2020 och 2021 även om det är tidigt att säga något om prisutvecklingen än.

Regional nivå

På regional nivå sjönk virkespriserna mest i vad Skogsstyrelsen kallar region Mellan, där massaveds och timmerpriserna sjönk med 13 respektive 9 procent jämfört med fjolåret. I regionerna Syd och Nord sjönk massavedspriserna med elva respektive 4 procent och timmerpriserna med sju respektive fyra procent jämfört med 2019. 

Svag återhämtning

Samtidigt visar statistiken att sågtimmerpriserna återhämtade sig något under fjärde kvartalet 2020, och med de ytterligare prishöjningar som skett i år bör de ha återhämtat sig ytterligare sedan dess. För massavedspriset är utvecklingen däremot fortsatt negativ med en fortsatt minskning på tre procent jämfört med Q3 2020.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste