Maskinförare till Ultuna egendom SLU

SLU söker Maskinförare med intresse för odling och utveckling av växtodling, både den konventionella och den ekologiska.

 

Egendomsavdelningen

SLU:s lantbruksdrift ansvarar för en total areal på nära 5 100 hektar fördelade på fyra jordbruksegendomar och sex skogsinnehav.  Ultuna egendom består av totalt 2 400 hektar, varav åker 1135 hektar och cirka 243 hektar naturbeten. Marken ägs av SLU. Av åkermarken odlas cirka 840 ha konventionellt och 270 hektar odlas ekologiskt enligt KRAVs regler. Varierande något från år till år hyser vi på både den ekologiska och konventionellt odlade marken cirka 90-140 hektar växtodlingsförsök och försöksodlingar. Vi hanterar cirka 25 000 m3 rötrest efter att den passerat biogasanläggningen. Till försöken upplåts mark, arbete på dem utförs av institutionernas egen försökspersonal. Jordarterna på Ultuna egendom utgörs av gyttjelera, medelstyv till styv lera, samt mindre arealer sandblandade jordar samt mo och mulljordar.

Då vår medarbetare Gustav börjat studier i Alnarp och Kjell lämnar för pension efter 28 års anställning inom SLU söker vi nya medarbetare till Ultuna egendom.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifter är främst inom växtodling, maskinunderhåll, spannmålstorkning, administration, yttre fastighetsskötsel på SLU:s fastigheter samt drift inom biogasproduktion. Du ska arbeta inom ett modernt jordbruk och vara med och utveckla det framåt. Du kommer använda dig av data och modern teknik och elektroniska hjälpmedel. Du bör ha intresse av odling och utveckling av växtodling, både den konventionella och den ekologiska.

Du kommer bli en del av ett duktigt arbetsteam och få möjlighet att inom gruppen självständigt planera ditt arbete. Du kommer även få vara med att bidra för en fortsatt utveckling av SLU Ultuna egendom till ett modernt lantbruk med ekonomi, ekologi och biologiskt mångfald i centrum. Detta ger goda möjligheter för att erhålla egen utveckling för fortsatta studier och få egna nya kunskaper inom lantbruk.

Kvalifikationer:

Du ska ha någon form av utbildning inom jordbruk och ha körkort, lägst klass B. Du ska även ha ett gott ordningssinne och vara noggrann. 

Vi förväntar oss att du kan arbeta i grupp och ta ett ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi kommer lägga vikt på personlig lämplighet.  

Placering:

Uppsala, Ultuna egendom

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2018-11-26.

Fackliga kontaktpersoner: 
Klicka här >

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Jarl Ryberg
Inspektor Ultuna egendom
Tel. 018-67 19 38

Länk till annonsen på SLU's hemsida >

Ref SLU ua 2018.2.5.1-3916

Kontaktperson
Jarl Ryberg 018-67 19 38
E-post: jarl.ryberg@slu.se Företagets hemsida


Anmäl dig till vår platsannonsbevakare


Säsongsanställd Maskinförare till Svalövsgården
Sista ansökningsdag: 27/2 Läs mer
 
Vi söker en Lantbruksrådgivare Bank
Sista ansökningsdag: 31/1 Läs mer
 
Svenskt Växtskydd söker Kommunikationsansvarig
Sista ansökningsdag: 25/1 Läs mer
 
Skara stift söker fastighetshandläggare
Sista ansökningsdag: 20/1 Läs mer
 
Vi söker rådgivare inom bygg, växtodling, ekonomi och miljö
Sista ansökningsdag: - Läs mer
 
Doktorand till SLU-Alnarp: Odlarperspektiv på biomassa från halm och snabbväxande lövträd
Sista ansökningsdag: - Läs mer
 

 

Senaste