Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera

Hade alla kunnat skog hade vi inte haft en debatt

Krönika: Kritik är vardagsmat för svenskt skogsbruk, detta trots att vi inte gör något ohållbart i vårt skogsbruk. Vi gör det som fungerar för våra skogar men hänvisas likväl till ”bättre metoder” som fungerar i andra länder. På något sätt anses skogen vara en homogen biotop som ser lika ut överallt och om det är utgångsläget för skogsdebatten, ja då förstår jag verkligen att vi har en debatt.

 

Kommentera
Fler nyheter i nyhetsarkivet »