Marknadsinformation

Låg elförbrukning pressar priserna

Den svenska elkonsumtionen under 2014 är den lägsta på 30 år. Trots det ökar den svenska elproduktionen.. Svensk Energi tror att den nuvarande nivån på elpriset kommer hålla i sig tills det att den första svenska kärnkraftsreaktorn avvecklas.

Läs mer »Skog


Massaved Företag Datum Kurs
Asp Holmen Skog 2017-04-20 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Mellanskog 2017-04-20 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2017-04-20 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2017-04-20 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2017-04-20 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2017-04-20 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2017-04-20 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2017-04-20 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2017-04-20 250.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2017-04-20 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2017-04-20 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2017-04-20 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2017-04-20 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2017-04-20 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2017-04-20 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2017-04-20 265.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2017-04-20 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2017-04-20 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2017-04-20 262.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2017-04-20 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum Kurs
Gran Norra Skogsägarna 2017-04-20 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2017-04-20 595.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2017-04-20 610.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2017-04-20 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum Kurs
Mellersta LRF Konsult 2017-04-20 393.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2017-04-20 243.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2017-04-20 600.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Pappersmassa Företag Datum Kurs
Pappersmassa Foex 2017-04-20 7551.00 SEK/ton Kortsiktig trend

Energi


El Företag Datum Kurs
El spotpris Nordpool 2017-04-24 0.33 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum Kurs
Biogas 50 EON 2017-04-03 10.49 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2017-04-24 11.20 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2017-04-24 10.99 SEK/l Kortsiktig trend
RME OKQ8 2017-04-24 10.49 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum Kurs
Eldningsolja OKQ8 2017-04-24 9800.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum Kurs
Danska kronor Riksbanken 2017-04-28 1.30 SEK/DKK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2017-04-28 9.63 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2017-04-28 1.03 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2017-04-28 8.82 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum Kurs
Statsfix 5 år Riksbanken 2017-04-24 -0.05 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2017-04-24 -0.53 % Kortsiktig trend


Senaste