Tjäderfall prövas av Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm ska pröva om  Skogsstyrelsen uppmärksammade beslut att begränsa en avverkning i Bollebygds kommun på grund av en tjäderspelplats var rätt. 

 Skogsstyrelsens beslut att avgränsa en avverkning var att det fanns en spelplats för tjäder 400 och 800 meter från den anmälda avverkningen. Nu ska högsta instans testa om det var rätt. Foto: mostphotos

I och med att Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm tar upp det uppmärksammade tjäderfallet har det nått högsta instans. 

– Det är glädjande att målet nu prövas av den högsta instansen, det behövs en vägledande dom. Att markägare ska behöva stämma staten för att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda är en fullständigt orimlig ordning, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander, i ett pressmeddelande. 

I och med att Mark- och miljödomstolen i Växjö bedömde att alla lämpliga biotoper inom närområdet till en lekplats ska anses utgöra ett fortplantningsområde ska skyddas kan det få stora konsekvenser för skogsägare. 

– Det kan röra sig om områden upp emot en kilometer från varje spelplats, om Skogsstyrelsens rekommendationer följs. Om det skulle tillämpas överallt skulle det få enorma konsekvenser för skogsbruket, säger Södras bolagsjurist David Malmkvist, i pressmeddelandet. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

#Meskoog

#Metoo-kampanjen blir säkerligen en vattendelare när det gäller umgänget mellan män och kvinnor. Man ska vara tondöv när det gäller att läsa av samhällsdebatten om man fortsätter med skamliga tonfall och grepp mellan könen. Kort sagt: det gäller att hålla tassarna och tonsillerna i styr!
I och för sig verkar det ofta handla om andra saker än sex. Få män är väl så dumma att de tror att en kvinna skälvande av åtrå kommer att kasta sig om halsen på den man som tafsat på henne och verbalt gått över gränsen. (I och för sig finns det damer som också burit sig illa åt.)

Kommentera